Żądać informacji o naszych. Strona internetowa „Ochrona danych” Prywatność

informujemy, zgodnie z art. 13 Dekret ustawodawczy n.196 z 30.06.2003, Kod dotyczące ochrony danych osobowych, że dane osobowe podane przez Ciebie, lub w inny sposób nabyte w działalność prowadzoną przez AEC International Srl – Via Grandi, 4420017 Rho, MI – Włochy, Administratorem danych osobowych, Mogą one być poddane obróbce, zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami prawa i obowiązku zachowania poufności, która inspiruje działalność naszej firmy.

Przetwarzanie danych osobowych będzie na podstawie zasad słuszności, legalność i przejrzystość, chroniąc swoją prywatność i swoje prawa i będą za pomocą instrumentów, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność tych danych. Dane zostaną wykorzystane do spełnienia jego żądań. Metody przetwarzania danych związanych z nią będzie oczekiwać użycia narzędzi ręcznych, komputer i dane, logiki ściśle związane z wyżej podanych celach.

Przepis danych jest dobrowolne, a pod jego nieobecność nie możemy dać efekt do swoich wymagań.
Państwa dane osobowe , nie zostaną ujawnione, Zostaną one podane do wiadomości urzędników i powierników zaangażowanych do przetwarzania żądań z witryny i tych, których prawo do dostępu do danych jest uznane przez prawo i / lub prawa wtórnego.

Dekret ustawodawczy 196/2003 Zapewnia pewne instrumenty ochrony praw, wymienione w art. 7 Dekret ustawodawczy same, w szczególności zainteresowana osoba ma prawo w dowolnym momencie w celu uzyskania potwierdzenia istnienia danych osobowych, które go dotyczą i poznać treść i pochodzenie, zweryfikować dokładność lub zażądać jej integrację lub aktualizację, lub korekta. Zgodnie z tym samym artykułem pacjent ma prawo do żądania unieważnienia, przekształcenie w formie anonimowej lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, i przeciwstawić w każdym przypadku, z uzasadnionych powodów, do ich leczenia.

Użytkownik może w każdej chwili skorzystać z tych praw:

  • Wysyłając e-mail na adres [email protected]
  • Poprzez wysłanie listu poleconego A.R. AEC International Srl – Via Achille Grandi, 4420017 Rho, MI – Włochy

Posiadacz

AEC International Srl